Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín

Spolupráce


Střediskem volného času Fokus

ZDMNJ již od nepaměti velmi úzce a intenzivně spolupracuje se Střediskem volného času Fokus.

Fokus je zastřešující organizace, která kromě prostor poskytuje ZDMNJ také metodické vedení a koordinátory.

Koordinátory ZDMNJ jsou Mgr.Michal Podžorný (ředitel Fokusu) a Mgr. Monika Vindišová (pedagog volného času).


Město Nový Jičín

Město Nový Jičín je naším zřizovatelem a zároveň nám poskytuje finance.

Setkáváme se pravidelně na společných schůzkách, jako je například snídaně se starostou.

Dále nám město přislíbilo místa v komisích, které by byly pro nás přínosné a kde bychom byli řádnými členy.

Pravidelně se setkáváme s místostarostou Mgr. Ondřejem Syrovátkou, který je také naší oporou.


Novojičínské školy

Prozatím na velmi nízké úrovni spolupracujeme s Novojičínskými školami.

Tato spolupráce je zatím velmi chabá, ale do příštího roku chceme spolupráce posílit.