Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín

Výstup z návštěvy škol 2017

Z návštěvy Novojičínských škol jsem vytvořili srovnávací tabulku s přidaným stručným popisem škol. Plánujeme další ročník, kde chceme vytvořit podobný dokument i se středními školami. Níže naleznete tento dokument.


ZDMNJ Návštěva škol

Členové zastupitelstva dětí a mládeže SVČ Fokus  Nový Jičín se vydali za inspirací   po  základních  školách   v Novém   Jičíně.   Navštívili   jsme   celkem   3   základní   školy   ZŠ Komenského 66, ZŠ Jubilejní a  ZŠ Dlouhá  (na  ZŠ  Komenského  68 nemáme zástupce  a ZŠ Tyršova se akce nechtěla zúčastnit). Na těchto školách jsme se zaměřili na předem stanovené body (viz. tabulka).

  ZŠ Komenského 66 ZŠ Jubilejní ZŠ Dlouhá 56
WIFI NE ANO NE
AUTOMATY (STRAVA) ANO (ovoce, mléko) NE (ovoce do škol) NE (ovoce do škol)
TŘÍZENÍ ODPADŮ ANO (plast, papír) ANO (plast, papír) ANO (plast, papír,sklo)
  EKOPROGRAMY ANO (sběr papíru, elektro, baterie, vršky, tonery, CD, brýle známky,…) ANO (sběr papíru, kaštany, elektro.) ANO (sběr papíru, Kaštany, elektro.)
STOJANY NA KOLA ANO ANO ANO
VOLNÝ ČAS. (KROUŽKY) ANO (flétny, keramika, drama, sportovkyň, lets dance, dílny) ANO (ping pong, keramika) ANO (zpěv, Irské tance, tvoření)
  ERASMUS ANO (Španělsko, Švédsko, Polsko, Francie, Rumunsko a Turecko)   NE   NE
ZÁCHODY ANO (rekonstrukce, ubrousky) ANO (rekonstrukce, fukary) ANO (rekonstrukce, fukary)
JÍDELNA ANO (2 jídla, čipy – el.systém) ANO (2 jídla, čipy – el.systém) ANO (2 jídla, čipy – el.systém)
  UČEBNY SE SAMĚŘENÍM PC učebny, Přírodovědná+venkovní zahrádky, kuchyňka, keramická dílna PC učebny, chemická laboratoř, hudebna+nahrávací studio, knihovna PC učebny, Jazyková učebna – tablety, přírodovědná, fyzikální učebna
TĚLOCVIČNA ANO (2, rekonstrukce) ANO(2, bez reko.) ANO (1 + posilovna)
  VENKOVNÍ HŘÍŠTĚ ANO (atl.ovál, skok daleký, fotbal. hřiště) ANO (bez rekonstrukce) ANO (atl.ovál, skok daleký, fotbal. hřiště, volejbal. hřiště)
MOŽNOST POHYBU (VELKÁ PŘESTÁVKA) ATRIUM, STOLNÍ TENIS AUTRIUM, STOLNÍ TENIS, PANÁCI ATRIUM – VENKOVNÍ AKTIVITY
SCHRÁNKA DŮVĚRY ANO ANO ANO
VÝZDOBA ŠKOLY ANO (výborná) ANO (dobrá) ANO (chvalitebná)
ÚDRŽBA ŠKOLY ANO (výborná) ANO (chvalitebná) ANO (chvalitebná)
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ (údržba areálu) ANO (chvalitebná) ANO (chvalitebná) ANO (výborná)
ZŠ Komenského 66

Na této základní škole nás velmi příjemně překvapilo útulné prostředí, které dotvářela skvěle připravená výzdoba chodeb a společných prostor. Na škole probíhají také Ekoprogramy, které si vytvářejí sami učitelé se žáky druhého stupně, ty pak prezentují hravou formou žákům prvního stupně. Součástí chodeb jsou koše na tříděný odpad (plast/papír). Další Eko-činností jsou sběry například papíru či malých elektrospotřebičů. ZŠ Komenského 66 je jedinou školou v Novém Jičíně, která svým žákům nabízí Cambridge certifikované zkoušky z angličtiny. Téměř celý druhý stupeň vyrazil v rámci programu Erasmus na výměnný pobyt do zahraničí. Tohoto programu mohli využít také učitelé. Moc se nám líbila spolupráce dětského žákovského parlamentu s vedením školy, spoluúčast na akcích školy (Pohár Komendy, Májové ladění, Jarmark, Slavnosti města,  programy pro družiny a mnoho dalších). Tato škola také jako jediná,          z námi navštívených škol, má zavedený bezbariérový systém, díky kterému ji můžou navštěvovat také dvě studentky s tělesným postižením. Po celou dobu prohlídky s námi byla p.uč. Bártová, které zodpověděla všechny naše dotazy a byla velmi vstřícná. Na závěr jsme měli připravené malé posezení s novou paní ředitelkou RNDr. Jitkou Hanzelkovou

ZŠ Jubilejní pracoviště Dlouhá

Ještě před vstupem do budovy nás zaujala nádherná prostranství před ní (flóra před školou, stromy, keříky, ostrůvky, květinky). Příjemně nás překvapilo také dopravní a zbrusu nové dětské hřiště, které se nedávno otevřelo. Z druhého vchodu naší pozornost upoutal amfiteátr, kde se konají nejrůznější vyhlášení soutěží a akcí školy. U vstupu do budovy základní školy jsou šatny. Deváté a osmé třídy měly již zřízené vlastní uzamykatelné skříňky, zato ostatní třídy už se nemohou dočkat, až proběhne další revitalizace šaten. Při prohlídce jsme navštívili hned několik tříd, v každé třídě byla interaktivní tabule s příslušnými zařízeními. Při zajímavé  prohlídce  jsme  navštívili  i  moderně  vybavenou  třídu  cizích  jazyků,  ve  které  se nacházely i tablety se sluchátky. Dále jsme zavítali i do mateřské školky, která se nám taktéž líbila. Následně nás naši průvodci s paní zástupkyní ředitele Mgr. Janou Malouškovou seznámili s historií školy (prezentace). Obecně se nám velmi líbilo okolí školy i škola samotná.

ZŠ Jubilejní

Při prohlídce ZŠ Jubilejní nás provázel statutární zástupce ředitele pan Mgr. Stanislav Janota, kterému po přivítání předal slovo pan ředitel Mgr. Ladislav Pospěch. Na této škole nás nejvíce zaujala učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem, chemická laboratoř a venkovní skleník s tropickými plodinami. Škola má k dispozici Wifi připojení, které je dostupné pro všechny žáky školy. Pro výtvarně zručné jsou ve škole výtvarné kroužky, jejichž součástí je také keramická dílnička s pecí. Pro žáky se specifickými potřebami je vytvořena speciální pedagogická učebna, ve které mají také speciální pomůcky    k výuce. Příjemným překvapením pro nás byly prostory družiny. Kromě herniček také malé tělocvičny, jejichž součástí byli lezecké stěny a basketbalový koš.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem zúčastněným školám za jejich ochotu s námi spolupracovat. Věříme, že naše spolupráce přetrvá i do dalších let.

Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín

garant Mgr. Monika Vindišová