Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín

Návštěva škol

V minulosti již proběhla jedna návštěva škol, která skončila velkým úspěchem jak ze strany města tak ze strany škol. Akce byla obecně přínosná, a proto jsem se rozhodly tuto akci ve větším měřítku zopakovat i tento školní rok.

Návštěva škol je koncept, kdy členové ZDMNJ provádějí ostatní čněly jejich školou společně s koordinátorem jejich žákovského parlamentu. Na připravené trase ukazují tamější prostředí, vysvětlí fungování žákovského parlamentu ale také samotné školy. Součástí prohlídky je i setkání se s vedením školy, obvykle s ředitelem školy který nám o škole řekne další podrobnosti.

Při procházení školou člen ZDMNJ vyplňuje data do předem připravené tabulky, ze které se později vyhotoví celkové srovnání škol ve velkém rozsahu. Poukáže se na plusy ale i mínusy dané školy. K tabulkovému srovnání přidáme stručný souhrn k jednotlivým školám.

V tomto školním roce chceme kromě všech základních škol navštívit také školy střední. Tyto návštěvy probíhají v rámci výuky, ať můžeme zažít na vlastní kůži atmosféru školy a podívat se jak probíhá výuka. Tyto návštěvy škol chceme stihnout v rámci několika dní.

Poslední, ale neméně důležitý účel této návštěvy je navázání spolupráce se školou (ředitelem, žákovským parlamentem, atd.) Tímto chceme zapojit školu do naší sítě škol v Novém Jičíně a následně i do do celorepublikové sítě zastupitelů dětí a mladistvých. Tímto krokem chceme začít více komunikovat s mládeží v tomto stromovém systému.