Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín

Propojení generací

Jedná se o projekt, ve kterém plánujeme navštívit domovy pro seniory. V těch chceme zrealizovat bingo s různorodými odměnami doplněnými sladkými dezerty z místních kaváren. Chceme tím dám možnost, aby si lidé z domovů pro seniory popovídali s příslušníky mladších generací u deskových her a binga.

Akce je nepřímé navázání na naši minulou akci Generace XYZ, ve které jsme spojovali generace prostřednictvím her na veřejných akcích v Novém Jičíně např. Slavnosti města či CoffeeCake festival. Protože nás na těchto akcích navštěvovali především generace Y (rodiče nynějších dětí) a Z (děti) tak jsme se rozhodli projekt více zpřístupnit i pro generace X (prarodiče).

Cíl projektu je propojovat generace pomocí her jako je bingo, šachy, dáma, člověče nezlob se atd. Hlavním cílem je rozproudit moderovanou diskuzi na určitá témata a zamyšlení se nad mezigeneračními rozdíly.